Aktivitetsskoven ved stadion

Som at befinde sig i et frodigt delta, når det regner.

Flere vandveje mødes og samles til en større bæk og i små søer, hvor regnvandet fra Skovkvarteret kan opsamles og sive ned under større skybrud. I en skybrudssituation vil overskydende regnvand ledes til Postens Rende.

Mellem søer og bække vil der være flader til boldspil, leg og bevægelse. Hvert sted indrammes af træer, så der dannes lysninger. De enkelte lysninger bliver forbundet af flere slags broer - hoppebro, hængebro, løbebro, der laves i naturmaterialer. Det vil dog stadig være muligt at komme rundt i området på stier, som snor sig mellem lysningerne og lavningerne med vand. Der vil også være en lysning med legeplads til byens yngste.

Aktivitetsskoven har en vigtig rolle i forbindelse med afledning af vandet fra Skovkvarteret.

Regnvandet fra det omkringliggende område skal løbe ned i Aktivitetsskoven og samle sig i lavningerne, hvor det vil sive ned. Disse forhold med våde og tørre områder vil give et unikt læringsmiljø samt mulighed for bevægelse.

Aktivitetsskoven er et område med mange muligheder for leg, bevægelse og læring for både børn, unge og ældre.