Fredericia - Byen for alle

Fredericia - Byen for alle 

Fredericias slogan ”byen for alle”, kan umiddelbart lyde lidt populistisk.
Og måske også lidt søgt i disse tider med asylstramninger, øget grænsekontrol osv.…

Men vi skal faktisk over 350 år tilbage for at finde årsagen til dette slogan.
Da Kong Frederik d. 3 manglede indbyggere til sin flotte nyanlagte fæstningsby bag de store volde, inviterede han en broget forsamling af tilflyttere til byen.

Kongen indførte en række privilegier. Det var blandt andet skattefrihed, gratis byggegrunde, straffrihed for kriminelle, asylret, toldfrihed, religionsfrihed (som ikke var en selvfølge dengang) og flere andre lokkemidler. På religionsfronten tiltrak det jøder, franske huguenotter (De Reformerte), katolikker og andre.

Som et kuriosum kan nævnes, at byen på et tidspunkt hed Frederiks Odde, men da det kom kongen for øre, at spøgefugle kaldte den Frederiks Øde, blev navnet ændret til Fredericia og tilflytningen intensiveret.

I Vendersgade i gågademiljøet i centrum, står skrevet ”Byen for alle” på mere end 30 forskellige sprog”. Det er indgraveret i jern relieffer på hver ca. 10 x 30 cm, som er muret ned i gaden.

Symbolikken i ”byen for alle”, kan også føres op til nutiden. Fredericia byder på fine faciliteter og muligheder for blinde, døve og har en tegnsprogs skole. Og når det handler om de senere års store flygtninge- og asyl tilstrømning har Fredericia også taget sin del, blandt andet ved at indlogere et stort antal syriske flygtning på den store Bülows Kaserne tæt på Fredericias Østerstrand.

Så Fredericias ”Byen for alle” er ikke helt tilfældigt.