©  Foto:

Christiansfeldruten - Rute T12 - Cykelrute omkring Christiansfeld

Historiske vingesus krydret med sceniske og spektakulære views er i højsædet på Christiansfeld-ruten. Verdenskulturarven Christiansfeld bliver her bundet tæt sammen med turistområdet/sommerhusområdet Hejlsminde, med det hyggelige havnemiljø. Historien for områderne har budt på mange skelsættende begivenheder, som har sat sine tydelige aftryk, som vigtige knudepunkter i regionen for blandt andet industri og handel.

Signatur ruten tilbyder undervejs en rekreativ og grøn cykelrute i særklasse med mulighed for hyggelige ophold ved de forskellige mølleåer, handel ved gårdbutikker og landlig idyl med flere dyrehold. Rutens perle er dog ubetinget turen ned ad Mengvej mod Hejlsminde, som er betagende. Udsigten ud over Noret med det vilde naturliv med de bugtende højderyg i baggrunden hvor Skamlingsbanken troner øverst oppe er noget ganske særligt.

Ruten foregår i et lettere kuperet terræn og er på skiftende underlag med asfalt som det primære underlag. Lidt under halvdelen foregår på gode grusstier, som det dog med fordel anbefales bliver kørt på med brede dæk.

Under "Links" i bunden af siden finder du et link til ruten i Naviki. Her kan du oprette dig som bruger, hvorefter du kan gå ind på ruten og gemme den under ”mine ruter”. Derefter kan du downloade Naviki appen og åbne op og finde ruten under ”mine ruter” for at køre efter ruten.

Christiansfeld
Christiansfeld er UNESCO verdensarv, og det er ikke svært at se hvorfor. Byens kirkeplads var oprindeligt byens centrum, hvor de to stier giver pladsen udformningen af et kors. Midt i korset er der placeret en fontæne, hvor vandet løber ud til de fire verdenshjørner. I centrum af byen findes også Søsterhuset, der blev opført i 1776 og er på 4000m2.  Huset var oprindeligt indrettet med sovesale, stuer, værksteder og en korsal, og her boede de ugifte kvinder og pigekostskolens elever. Nu rummer Søsterhuset byens turistbureau, butik med specialiteter og en stor udstilling om Christiansfeld. Nær Søsterhuset ligger Gudsageren, der er Brødremenighedens kirkegård. Det karakteristiske ved kirkegården er, at alle gravene er ens med en flad gravsten, der vender mod øst. Søstrene er begravet til højre for indgangen, mens brødrene er begravet til venstre. Numrene på gravstenene angiver rækkefølgen af dødsfald siden det første i september 1773. Christiansfeld er også byen hvor de søde honningkager stammer fra, og som sidenhen er blevet kendt i hele landet. Kagerne er så populære, at kongefamilien har tradition for at bestille byens honninghjerter til bryllupper m.m.
Byen har også sit eget legetøjsmuseum, som byder unge som gamle indenfor til at gå på opdagelse i legetøjets historie. Samlingen består af 140.000 effekter fordelt på 200 m2, og der kan både findes legetøj fra bedsteforældrenes tid samt det legetøj vi kender fra i dag.

Tyrstrup Kirke
Tyrstrup Kirke blev bygget i årene 1862-1863, hvor kirken afløste en romansk kirke fra 1200-tallet. Kirken blev renoveret i 2011-2012 med et fantastisk resultat. Tyrstrup Kirke er kendt som ”Genforeningskirken”, da Christian X den 10. juli 1920 deltog i en andagt efter at havde redet over den tidligere grænse nord for Christiansfeld. Uden for kirken blev der den 11. november 1918 opstillet en mindesten, for de af sognets indbyggere der faldt under Første Verdenskrig.

Torning Mølle
Torning Mølle blev bygget i slutningen af 1800-tallet, og er et tidstypisk industrianlæg. Bygningen er opført i gule sten med røde dekorative elementer, i en trempelkonstruktion og med en forholdsvis flad taghældning. Torning Mølle er anlagt som vandmølleanlæg og er stadig i brug.

Noret, Mengvej, fugletårn, bro
Ved Noret, der ligger nord for Meng, er der opsat et toetages fugle observationstårn, hvor man kan nyde udsigten ud over Hejls Nor. Noret, der er et vildtreservat, består af et kuperet og smukt morænelandskab, som tidligere fungerede som et landbrugsområde. Her kan man opleve fuglelivet ved søen, hvor der bl.a. kan spottes svaner, gæs, skalleslugere, lappedykkere og ænder, samt vildtvoksende orkideer. Broen over Noret kaldes Søndermanns bro, og er opkaldt efter en herredsfoged i Tyrstrup Herred.

Slusen
I slutningen af 1500-tallet opførte kong Frederik den II en dæmning ind mod noret. Dæmningen bestod af to sluser med en vej henover og gjorde, at der var vejforbindelse fra Hejls til Meng. Dæmningen skulle sikre, at vandet i noret blev fersk og kongen herved kunne opdrætte ferskvandsfisk. Men under en storm i 1706, brød havet gennem dæmningen og vandet blev brakt, dvs. halvt ferskvand halvt saltvand.
I dag dækker betegnelsen ”Slusen” både over broen samt området omkring den, og i klart vejr kan man fra Slusen se Lillebæltsbroen.  

Hejlsminde
Hejlsminde ligger ved Hejls Nors udløb i Lillebælt og byen befinder sig på grænsen mellem Sydjylland og Sønderjylland. Hejlsminde er i dag et velbesøgt turiststed, hvor man kan nyde den skønne natur og slappe af på stranden og tage en dukkert i havet.

Vejen til Hejls à Sydbanen
Sydbanen blev indviet den 29. november 1911, og bestod af tre strækninger; Kolding-Hejlsminde, Kolding-Taps og Vamdrup-Taps. Det første år var passagertallet omkring 250.000 passagerer, og Sydbanen muliggjorde derfor udbygningen af Hejlsminde som feriested og turistområde.
Den 29. marts 1940 blev det besluttet at nedlægge banen, men da Danmark et par uger efter blev besat af Tyskland, blev det besluttet at se tiden an. Under krigen blev banen i stigende grad brugt til transport af gods og passagerer. Persontransporten stoppede først ved udgangen af september 1948 og den 15. december samme år, blev banen nedlagt.

Hejls kirke
Hejls kirke blev bygget i 1100-tallet, og er opført over en 800-årig periode. Kor og skib er fra 1100-tallet, tårnet fra 1300-tallet, Sakristi fra år 1781, våbenhuset er fra 1880 mens kapellet er fra årene 1888 og 1952. Kirken er hovedsageligt bygget i romansk stil og er en af de ældste kirker i Danmark.

Kær Mølle
Kær Mølle blev etableret i midten af 1600-tallet og var en arvefæstemølle. Dette indebar, at de til møllen tvangsforbundne møllegæster var tvunget til at formale deres korn på møllen. Indtil 1852 var alle også forpligtet til at deltage i reparation og vedligeholdelse af møllen.
Møllens hovedbygning blev bygget i 1860.

Fjællebro
Fjællebro blev bygget i 1830 og er en stenbjælkebro. Broen har to gennemløb, og da det samlede spænd har været for stort, har man været nødt til at afstive konstruktionen med lodrette bropiller midt i å-løbet. Broen var grænseskel mellem Danmark og Tyskland fra 1864 til 1920. Da hovedvejen mellem Kolding og Haderslev blev omlagt, mistede broen sin betydning og gik i forfald. I 1980 blev broen restaureret og Fjællebro er i dag fredet.

Aller mølle
Aller Mølle blev bygget før år 1500 og var dengang ejet af kongen. I 1911 brændte møllen og den blev herefter opført på ny. Møllen er stadig i brug den dag i dag og anvendes til at producere foderstof.

 

Link til rute på Naviki: Christiansfeldruten