©  Foto:

Den Nye Lillebæltsbro

Den smukke arkitekttegnede hængebro over Lillebælt er i realiteten ikke så ny længere. Den 21. oktober 2020 blev broen nemlig 50 år gammel.

Dens tilblivelse kostede flere menneskeliv, den blev over dobbelt så dyr som forventet - men den skabte også nye tider og utallige historier.

Historien om byggeriet

Den nye Lillebæltsbro blev opført 1965-1970 og blev indviet 21. oktober 1970. Herefter afhjalp den nye bro en stor del af vejtrafikken fra Den Gamle Lillebæltsbro.

Broen har 6 vognbaner, er 1700 meter lang og gennemsejlingshøjden under broen er 42 meter. Den blev bygget som en hængebro, hvorved det blev muligt at reducere antallet af bropiller i bæltet til to. Dengang kostede broen 265 millioner kroner at bygge. Det svarer til cirka 2 milliarder kroner i dag.

I efterkrigsårene skete der en kraftig fremgang i biltrafikken, hvilket den Gamle Lillebæltsbro ikke kunne hamle op med. Fra politisk side ønskede man at skabe bedre mobilitet og økonomisk vækst i hele Danmark, og derfor iværksatte staten et omfattende byggeri af motorveje og broer over hele landet. Det første skridt var at forbinde Fyn og Jylland, som muliggjorde den videre bygning af motorveje op gennem Jylland. Dét banede vejen for den senere forbindelse over Storebælt og derved et sammenhængende motorvejsnet i Danmark.

Arkitekten bag Den Nye Lillebæltsbro, Orla Mølgaard-Nielsen, var uddannet fra Kunst-akademiet i Københavns afdeling for møbelkunst og rumudstyr. I samarbejde med kompagnonen Peter Hvidt har han udført arbejder inden for møbler og rumindretning, bygninger og konsulentopgaver på store broanlæg, heriblandt Den Nye Lillebæltsbro.

Den nye Lillebæltsbro kom til at markere et markant udviklingstrin i moderne hængebrosdesign, og den kom til at indeholde flere nye innovative løsninger. Flere af disse satte nye standarder for senere brobygning, både i Danmark og internationalt.