Gå til indhold
©  Foto:

Elbodalstien - 8 og 10 km

Elbodalen er en lang tunneldal formet af istiderne - visse er dalens skrænter op mod 40 m høje. Her finder du smukke, kuperede landskaber med varieret natur og kulturminder fra gamle dage. Dalen strækker sig fra den nordligste til den sydligste del af Fredericia Kommune. 

I bunden af dalen løber Spang Å, som har sit udløb i Vejle Fjord. På grund af det varierende landskab med både fugtige og tørre naturområder, rummer Elbodalen et rigt fugle- og planteliv. Isfugl, pungmejse og rød glente yngler her. Odderen holder også til i Elbodalen. Orkidéen Maj-Gøgeurt, der er et tegn på artsrige naturenge, vokser flere steder i Elbodalen.


Om ruten

Parkeringsplads findes ved Kongsted Engvej 24 - men du kan starte din tur både ved Kongstedsøerne og i Taulov.

Ruterne er markeret og der findes informationstavler undervejs. Vælg mellem rundturen på 8 eller 10 km. 

Turen kræver ingen særlige fysiske forudsætninger. Ruten strækker sig over skovstier, asfalterede veje og grusveje.