Elbodalstien - 8 og 10 km

På Elbodalruten mellem Taulov og Kongsted kan du opleve en række spændende seværdigheder, smukke landskaber og komme helt tæt på naturen, samt få spændende fortællinger fra gamle dage. Du finder en række informationstavler undervejs. Du kan starte turen i Taulov eller ved Kongsted Søerne. 

Vandreruten er hhv. 8 eller 10 km lang og kræver ingen særlige fysiske forudsætninger.

Elbodalen er en markant dalsænkning i landskabet mellem Vejle og Fredericia Kommuner. I bunden af dalen løber Spang Å, som har sit udløb i Vejle Fjord. På grund af det varierende landskab med både fugtige og tørre naturområder, rummer Elbodalen et rigt fugle- og planteliv.

Der yngler bl.a. isfugl, pungmejse og rød glente. Orkidéen Maj-Gøgeurt, der er et tegn på artsrige naturenge, vokser flere steder i Elbodalen.