©  Foto:

Fredericias byporte

Fredericias Porte er en unik arkitektonisk attraktion og en del af byens spændende historie. 

Forbindelsen mellem midtby og opland

Fredericia Vold har seks åbninger, der forbinder Fredericias midtby med oplandet, men kun ved tre af dem er der etableret reelle porte: Danmarks Port, Prinsens Port og Nørre Port.

I det nordøstlige hjørne af volden findes Kongens Port, der tidligere bestod af en træport, men som i dag blot er en gennembrydning af volden.

Passagen ved Sjællandsgade og Prangervej i Voldens sydvestlige hjørne er udgravet i 1918 for at skabe endnu et gennemgangspunkt i voldanlægget, men her opførtes aldrig en port.

Ved Holstensvej langs havnen ligger voldens sydvestlige endepunkt, hvor volden er gennembrudt af både vej og jernbanespor til den tidligere banegård. 

Prinsens Port

Prinsens Port er den ældste af portene og kan i sin nuværende udformning dateres tilbage til 1753. Da den gule grundmurede port blev opført i 1753, erstattede den en tidligere port konstrueret i træ.

Prinsens Port blev tegnet af officer og militærarkitekt Samuel Christoph Gedde. 

Nørre Port og Danmarks Port

Nørre Port er voldanlæggets næstyngste port og opført i 1922. Porten er bygget i nyklassicistisk stil og tegnet af arkitekt Oscar Gundlach-Pedersen.

Danmarks Port, som er den yngste Voldens porte, er fra 1924 og ligeledes tegnet i nyklassicistisk stil af arkitekt Oscar Gundlach-Pedersen.

Ud over at Nørre Port og Danmarks Port er grundlagt med afsæt i samme arkitektoniske stil og af samme arkitekt, kan der også udseendesmæssigt ses tydelige paralleller i hvælvingens runde form samt de to mindre, separate hvælvinger til fodgængere, som symmetrisk flankerer hovedpassagen på hver side.

Nørre Port er dog en lukket port, mens Danmarks Port er uden "loft" og i stedet består af fritstående mure med søjlehvælvinger.

 

Se, hvad andre deler på Instagram

#fredericiavold #visitfredericia