Gå til indhold
©  Foto:

Hagenør

Hagenør er et fredet kystlandskab som er formet i istiden.  
I skrænterne her ved Hagenør ses aflejringer, som går op til 18 millioner år tilbage og stedet er udnævnt til nationalt geologisk interesseområde.
Hagenør er hjemsted for en bred vifte af varieret natur: Skovbryn langs kysten, løvskov med ellemoser, strandeng, moser, eng og overdrev. Også fuglelivet i området er meget rigt. Der er registreret over 60 forskellige fuglearter i området, hvor digesvaler, halemejse, sortmejse, stor flagspætte, fiskehejre og en del andefugle blot er et lille udpluk af de mange fugle.

Fra parkeringspladsen på Hagenørvej er der adgang til områdets stier. Vi anbefaler at man følger den gule markerede rute, som er 4 km lang (ruten har et par stikveje, hvor den kan forkortes). Den gule rute tager dig forbi alt det bedste Hagenør har at byde på. 

Det meste af naturområdet ved Hagenør er privatejet. Vis gerne hensyn til områdets beboere ved at følge den markerede rute. 

Kulturhistorie

Områdets kulturhistorie går mange år tilbage og der findes stadig tydelige spor fra fortiden.  Ældst er Hagenør slotsbanke, hvor der i sin tid stod en kongeborg (Hønborg). Det var bl.a. her Christian II opholdt sig, da adelen og Sverige gjorde oprør mod kongen i 1523. Slottet blev ødelagt under Grevens Fejde (1534-36) og blev aldrig siden genopført.

Undervejs på ruten ses også de gamle restaurerede gårde Hagenør- og Vindmøllegård.

I knap hundrede år fra 1880’erne til 1960’erne lå der et teglværk i området. Den meget lerholdige jord i området, gav gode betingelser for fremstilling af tegl. De to små søer ved det tidligere teglværk er gamle lergrave.

Hagenør er del af Naturpark Lillebælt

Naturpark Lillebælt er med 370 km2 Danmarks største naturpark - en marin naturpark med det strømmende bælt som kerne, omkranset af smukke kystnære landskaber. Her findes en af verdens tætteste bestande af hvaler – de små marsvin. Med områdets mange natur- og kulturhistoriske perler, er her masser af muligheder for oplevelser, leg og fordybelse.

Se mere på www.naturparklillebaelt.dk

Følg os: