©  Foto:

Lundings Monument

Monumentet er rejst i 1899 for at hædre oberst Lunding, der stod for fæstningens forsvar både i 1849 og i 1864.

Mindesmærket er en 7,5 m høj obelisk, omgærdet af et jerngitte, og en lænke som danner guirlander mellem kanonrør som bærende stolper.

På monumentets ene side ses en bronze-medaljon med portræt af oberst Lunding, samt forneden et bronzerelief af to soldater, som rejser palisader.

Den modsatte side domineres af et relief, som forestiller heltedigtningens muse, Kalliope.