skip_to_main_content
©  Foto:

Snoghøjgaardparken

Snoghøjgaardparken er et bakket landskab hvor eng og skov møder sø og hav. Stierne i området byder på fantastisk udsigt over Lillebælt og hyggelige grønne omgivelser med græssende kreaturer i sommerhalvåret. I området findes flere afmærkede ruter af varierende længde - det er også muligt at gå en tur op på Den gamle Lillebæltsbro. Alle ruter starter fra parkeringspladsen ved Gl. Færgevej. Husk gummistøvler ved højvande, hvis du vælger den grønne sti langs strandkanten.

I Snoghøjgaardparken findes også en primitiv overnatningsplads, hvor du kan slå telt op. Overnattende kan få adgang til toiletter ved Snoghøj Højskole, som ligger i parken. 

Du befinder dig her i Naturpark Lillebælt, som med 370 km2 er Danmarks største - en marin naturpark med det strømmende bælt som kerne, omkranset af smukke kystnære landskaber. Her findes et fantastisk dyre- og planteliv og en spektakulær geologi.

Lillebælt er hjem for en stor bestand af marsvin som er verdens mindste hval. Hold øje med vandoverfladen – du kan sagtens være heldig at spotte et marsvin.

Snoghøjgaardparken er særligt kendt for sin gule højskole. Skolen blev opført som fiskerihøjskole i 1913 og har været gymnastikhøjskole for kvinder før den i 1958 blev en nordisk folkehøjskole. I dag fokuserer skolen særligt på scenekunst.
Det er også i dette område, at der fra Middelalderen og frem til åbningen af den første Lillebæltsbro i 1935 har været en vigtig færgeoverfart til Fyn.