©  Foto:

Vikingeudgravning i Erritsø

I Erritsø ved Fredericia har man fundet resterne af en stor befæstet kongsgård fra den tidlige vikingetid. De foreløbige udgravninger viser at anlægget kan dateres tilbage til mellem år 700 og 800 - måske endda tidligere end år 700. Dermed er det i hvert fald 100-200 år ældre end kongsgården i Jelling. Fundet er ganske nyt og arkæologer arbejder stadig på udgravningen. Det er derfor ikke muligt at besøge stedet.

Opdagelsen af den enorme vikingehal i Erritsø giver ny viden om kongemagten som den så ud før Gorm Den Gamle og Harald Blåtands tid. 

Alt tyder på at det store vikingeanlæg i Erritsø er både ældre og større end Jelling, der ellers er kendt som hjemsted for Danmarks første konge, Gorm den Gamle.

Ved vikingegården i Erritsø, har man indtil videre fundet resterne af to store vikingehaller, på næsten 50 meter i længden samt mindre tilhørende bygninger. Komplekset indeholder bl.a. også resterne af en kæmpe voldgrav på 110 x 110 meter. 

Det formodes af vikingeanlægget i Erritsø har været et magtcentrum i mange generationer.