©  Foto:

Fugletårnet ved Rands Fjord

Fra Fugletårnet, en udkigspost ved Rands Fjord, er der mulighed for enestående fugleobservationer.

Besøg Fugletårnet ved Rands Fjord

Fugletårnet ved Rands Fjord er bygget på et højdedrag med udsigt over fjorden, og giver de bedste betingelser for at opleve det fredede områdes rige fugleliv og flotte natur.

Du finder Fugletårnet en lille kilometer fra parkeringspladsen for enden af vejen Fagerlien. Du kommer også fordi Fugletårnet på flere af områdets vandreruter og områdets cykelrute, så der er rig mulighed for at opleve udsigten fra Fugletårnet på din vej rundt i området.

Du kan finde mere information om vandreture her og cykelruten her!

Fuglearter i området

Fuglene flokkes ved Rands Fjord i tusindsvis, og området er hjemsted for mange ynglende fuglearter. Viber og stære samles om sensommeren på de fugtige enge omkring søen, og i træktiden kan der opleves store flokke af fouragerende ænder, gæs og sangsvaner.

Området er også ynglested for flere specielle fuglearter som rørhøg, isfugl og pungmejse. I foråret synger nattergalen lifligt og bidrager til stemningen i landskabet.

Havørnene ved Rands Fjord

Rands Fjord er også fast ynglested for havørne, der bruger området som jagtrevir. Det er et særegent syn at se de store havørne, der med et vingefang på op mod 240 cm er til at få øje på, svæve over fjorden for at markere deres jagtområde.

Fra Fugletårnet kan man derfor se ørnene, når de søger efter bytte. Det sker, at havørnen slår ned på en fisk, der er så tung, at den ikke kan lette fra vandet med den. Her kan man være heldig at opleve, hvordan havørnen søger ind på lavt vand ved at ro med sine vinger, samtidig med at den holder fast på fisken.

 

Se, hvad andre deler på Instagram

#visitfredericia