Gå til indhold
©  Foto:

Rands Fjord

Rands Fjord er et smukt naturområde nord for Fredericia. Fjorden er ved inddæmming omdannet til ferskvandssø og har et rigt natur- og fugleliv. Områdets anlagte stier og vandreruter giver mulighed for rige og afvekslende naturoplevelser. De fleste stier udgår fra små parkerings- og opholdsarealer, hvor der er opsat informationstavler. Landskabet omkring Rands Fjord er et bakket terræn med småskove, græsningsarealer, dyrkede marker og stejle dalskrænter med løvskove. Fjordområdet, der blev inddæmmet i 1800-tallet, har flere gennemløbende åer, våde enge og sumpområder. Der er tidligere blevet udvundet kiselgur ved Rands Fjord, og de forhenværende kiselgurlejer er nu omdannet til små søer. 

Fugle- og dyreliv ved Rands Fjord
På de mange vandreruter er det muligt at opleve Rands Fjords dyreliv, og det varierede landskab giver mulighed for at iagttage mange ynglende fuglearter. Rands Fjord er fast ynglested for havørne, der bruger området som jagtrevir. Det er et særegent syn at se de store havørne, der med et vingefang på op mod 240 cm er til at få øje på, svæve over fjorden for at markere deres jagtområde. Det er muligt at spotte det varierende dyreliv fra de anlagte vandrestier, men ønsker man at særligt gode fugleobservationer anbefales det at benytte Fugletårnet. Havørnene ses også bedst fra Fugletårnet men kan også ofte ses fra kirkegården ved den nærliggende Egeskov Kirke.

Fiskeri i Rands Fjord
Det er ikke tilladt at fiske i Rands Fjord uden lodsejerens tilladelse. Det er i stedet muligt at fiske i Spang Å, der fungerer som afvandingskanal for fjordområdet. Fiskeri i Spang Å kan ske fra p-pladsen ved Egeskovvej. 

Cykeltur omkring Rands Fjord
En cykeltur rundt om Rands Fjord indbyder til smukke naturoplevelser og fugleliv. Cykelruten er 14,5 km lang og består af bakket landskab med småskove og frodige enge. Hvis du er heldig kan du se havørnen på jagt i området.

Besøgscenter Vejlby Sogns udstilling om Rands Fjord
Ved Egeskov Kirke ligger Vejlby Sogn Besøgscenter, der fortæller om Rands Fjord. Her kan besøgende læse om natur, dyreliv og finde information om vandreruter og stisystemer. Besøgscentret giver også et yderligere indblik i lokalområdet og sognets historie.