Gå til indhold
©  Foto:

Fredericia Vold

I Fredericia findes et af Nordeuropas største og mest velbevarede voldanlæg med bastioner, raveliner, voldgrave og kanoner. Det mægtige fæstningsværk, der har været fredet siden 1917, ligger som en fredelig og smuk ramme om Fredericia midtby og gemmer på oplevelser for hele familien. På en vandretur på Fredericia Vold får du både gode naturoplevelser og muligheden for at mærke historiens vingesus, og dette gør Volden til noget helt særligt.

Oplev Volden
Fredericia Vold er en grøn oase med et rigt natur- og dyreliv, der kan opleves via områdets omfattende stisystem. De mange stier går forbi vildtvoksende krat, de lavtliggende områder omkring voldgravene, Voldens legeplads og områder med græsarealer. Hvis du er heldig, spotter du måske en flagspætte eller et rådyr på turen. Voldanlægget har også flere højtbeliggende udsigtspunkter, hvorfra der er en fantastisk udsigt ud over Fredericia by og Lillebælt.
Du kan undervejs på turen gøre ophold ved de gamle kanoner, som er opstillet rundt omkring på bastionerne og omkring Det Hvide Vandtårn eller hilse på Den Tapre Landsoldat, som er byens vartegn. På voldanlægget er der også opstillet borde og bænke rundt ved stierne, som du kan benytte. Fordi Fredericia Vold går helt om til Østerstrand, så kan turen i det grønne desuden let kombineres med havudsigt og sand mellem tæerne. 

Da Volden var et aktivt forsvarsværk, var der ingen træer på voldanlægget, men i dag prydes området af mange smukke træer. Voldens kratbevoksning stammer derimod helt tilbage fra Voldens grundlæggelse og består primært af hvidtjørn. Hvidtjørnen blev plantet på de yderste voldskråninger og var datidens pigtråd. Fæstningsværket havde derfor også en såkaldt "tornemester" ansat, der ud over at passe og klippe tjørnene også skulle flette tjørnegrenene sammen, så de dannede et uigennemtrængeligt hegn på cirka 1 meters højde.

På Fredericia Vold findes et stort netværk af stier - samlet er voldanlægget dækket af hele 18 km stisystem! Stierne på voldanlægget ligger i flere niveauer fra den øverste voldkrone til foden af Volden ved voldgravene, og det er nemt at komme op på og ned af voldanlægget via de mange op- og nedgangsstier og trapper. Derfor bruges området ikke kun til vandreture på selve voldanlægget men også som en færdselsvej for gående, der skal til eller fra området omkring Fredericia midtby.

Ønsker du at udforske voldens natur og historie, kan du se et ruteforslag i "link til kort" nedenfor.

Fredericia Volds historie
Fredericia blev grundlagt i 1650 som et strategisk placeret forsvarsværk med voldanlæg og fungerede som aktivt fæstningsværk frem til 1909. Europa var i perioden op til 1650 præget af krig og uro som følge af blandt andet Trediveårskrigen og Svenskekrigene, og den danske kong Frederik d. 3 ønskede derfor at styrke den jyske del af det danske forsvar med et nyt fæstningsværk.

Fæstningsværket Frederiksodde, der senere kom til at hedde Fredericia, blev anlagt efter en ny byplanlægningstrend, hvor man i stedet for at føje et nyt forsvarsværk til en eksisterende by grundlagde en ny by og et nyt forsvarsværk som en samlet enhed. Fredericia er derfor en af de meget få danske byer, der er anlagt som en fæstningsby uden en forudgående bydannelse på stedet. I centrum for fæstningen var Fredericia Vold, og anlægningen af denne foregik med skovl og trillebør. Arbejdet blev udført af bønder, soldater og straffefanger.

Fæstningens samlede omkreds er på 4.600 m fordelt på tre dele: Hovedelen af voldlinjen mod landsiden er omkring 1.800 m lang, mens Øster Vold og Søndre Vold, der ligger ud mod vandsiderne, er hver 1.400 m lange og mindre bastante end hoveddelen mod land. I forlængelse af voldlinjen ligger 7 hele og 2 halve bastioner, der giver Fredericia Vold sit karakteristiske kantede udseende. Voldanlægget med voldgrav optog oprindeligt et areal på ca. 100 hektar, mens byens areal inden for voldene var på 103 hektar.

I dag er volden noget mindre, og særligt Søndre Vold har måttet vige pladsen for havnen. Østervold, som er strækningen fra Kastellet forbi Østerstrand og hen mod Kongens port, er den del af voldanlægget, der står mest intakt i dag. Flere mindre områder på volden, fx Kongens Bastion, er i dag ryddet for træer og har lavtslået græs, hvilket giver mulighed for bedre at opleve den oprindelige forsvarsmæssige funktion og se bastionernes imponerende udformning.
Hvis du er nysgerrig kan du læse meget mere om Voldens fascinerende historie på Fredericia Bymuseums hjemmeside. Her kan du også læse om Udfaldet ved Fredericia, d. 6. juli 1849 under 1. Slesvigske Krig, der resulterede i en af de vigtigste sejre i dansk krigshistorie. 

Information og parkeringsmuligheder
Ønsker du yderligere information om Fredericia som kongelig fæstningsby, om lokale historiske seværdigheder og om planlagte begivenheder, kan du læse mere her. VisitFredericia arrangerer året rundt guidede ture på voldanlægget - book plads på en af de planlagte ture, eller bestil en privat rundvisning. Det er også muligt at opleve Voldens historie gennem det interaktive App-spil Landsoldaten.

Parkeringsmuligheder findes hele vejen langs indersiden af Volden, samt i midtbyen. Fra parkeringspladsen Norgesgade Nord, parkeringen langs Øster Voldgade eller p-pladserne ved Landsoldatpladsen har du ikke langt til voldanlægget.